MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME TESTİ

TESTİN UYGULANIŞI :
Aşağıdaki belirtilmiş aktivitelerden gerçekten yapmak istediklerinizi SEÇİN. Bu seçimlerinizin sonunda, sayfanın en altında bulunan yorumlarda Mesleki Eğilimlerinizi bulabilirsiniz.

TEST

1. Ağaç dikme kampanyalarına katılmak   
2.
Elektronik aletlerle ilgilenmek   
3.
Çevresinde fikrine başvurulan bir kişi olmak   
4.
Müzeleri ve sanat galerilerini gezmek   
5.
Kitap okumak   
6.
Toplumsal yaşamdaki problemlerle ilgilenmek   
7.
Uluslar arsı konferanslara katılmak   
8.
İnsan vücudunun işleyişini incelemek   
9.
Zengin olma sanatı; gibi kitaplar okumak   
10.
Matematiksel hesaplarla ilgilenmek
11. Evde fazla hayvan beslemek   
12.
El sanatları sergilerini gezmek   
13.
Polisiye filmlerin sonucunu tahmin etmek   
14.
Koleksiyon yapmak   
15.
Gazetelerdeki köşe yazılarını okumak   
16.
TV'de açık oturum izlemek   
17.
Yabancı dilden kitap tercüme etmek   
18.
Sağlık kuruluşlarında gönüllü çalışmak  
19.
Alış - verişlerini kredi kartı ile yapmak   
20.
Bilgisayarda özel programlar geliştirmek.
   
21. Seracılık üzerine araştırmalar yapmak
22.
Evdeki eşyaları onarmak
23.
Liderlerin hayat hikayelerini okumak
24.
Antika eşyalarla ilgilenmek
25.
İnsanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak
26.
İnsan davranışlarının nedenlerini araştırmak
27.
Turistlerle konuşmaya çalışmak
28.
Hastalara ve düşkünlere yardım etmek
29.
Enflasyonun nedenlerini araştırmak
30.
Sayısal bulmacalar çözmek.
31. Hayvanların yaşamlarını anlatan belgeler izlemek
32.
Binaların mimari özelliklerini incelemek
33.
Bir hayır kurumu için para toplamak
34.
Müzik enstrümanları ile ilgilenmek
35.
Reklamların nasıl daha iyi olabileceği konusunda düşünmek
36.
İnsanlığın kökenini araştırmak.
37.
Yeni duyduğu bir kelime için sözlüğe bakmak
38.
İlaçların prospektüsünü okumak
39.
Ekonomi haberlerini izlemek
40.
Mimari yapıların projelerini çizmek
   
41. Modern çiftlik yöntemleri hakkında kitap okumak
42.
Doğa ve canlı resimleri yapmak
43.
Arkadaşlarının sorunları ile ilgilenmek
44.
Taklit yapmak
45.
TV'deki kültür sanat programlarını izlemek
46.
Gazetelerdeki "sorunlarınıza çözümler" türündeki yazılara ilgi duymak
47.
Yabancı ülkeleri merak etmek
48.
Labarotuarda deney yapmak
49.
Borsayla ilgilenmek
50.
Eyfel Kulesinin nasıl yapıldığını araştırmak
51. Harita üzerinde farklı ülkelerin yerlerini bulmak
52.
Başladığın işin mutlaka sonunu getirmek
53.
Siyasi parti propagandalarına katılmak
54.
Olimpiyatları izlemek
55.
Tarihi olay ve kişileri incelemek
56.
Dernek vakıf ve kurumlarda çalışmak
57.
Dil öğrenmenin yöntemlerini araştırmak
58.
Kaza geçiren bir insana yardımda bulunmak
59.
Döviz kurlarını takip etmek
60.
Bilim,teknik dergileri okumak
 
   
61. Başka ülkelerin iklimlerini incelemek
62.
Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak
63.
TV'deki açık oturum programlarını izlemek
64.
Modern dans gösterileri ile ilgilenmek
65.
Radyo veya TV den günlük haberleri takip etmek
66.
İnsanları suça iten nedenleri araştırmak
67.
Turistlere rehberlik etmek
68.
Tıp alanındaki yenilikleri izlemek
69.
Reklamların etkisini incelemek
70.
Keşif ve icatlarla ilgilenmek
71. Denizleri ve yer altı sularını araştırmak
72.
Halı ve kilim mağazalarını gezmek
73.
Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak
74.
Doğa fotoğraflarını çekmek
75.
Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek
76.
Cezaevine düşen bir tanıdığını ziyaret etmek
77.
Güçlü bir hafızaya sahip olmak
78.
Hastanede yatan çocukları ziyaret etmek
79.
İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek
80.
Radyo,TV devrelerinin nasıl çalıştığını öğrenmek
   
81. Çevredeki bitki türleri ile ilgilenmek
82.
Evdeki eşyaların dizaynını yapmak
83.
Fikirlerini ısrarla savunmak
84.
Düzenli olarak mizah dergileri okumak
85.
Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek
86.
Günlük gazetelerden en az birini izlemek
87.
Dil bilgisinde başarılı olmak
88.
Bir hastanın ameliyatını izlemek
89.
Zarar eden bir şirketi kâra geçirmek
90.
Farklı bir yakıtla çalışabilecek bir otomobil geliştirmek
91. Canlıların üremeleri ve gelişmeleri ile ilgili araştırmalar yapmak
92.
Mobilya fuarlarını gezmek
93.
Mitinglere katılmak
94.
Müzik aleti çalmak
95.
İnsanlara bir şeyler anlatmaktan ve öğretmekten zevk almak
96.
Aynı haberi farklı gazetelerden de takip etmek
97.
Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmak
98.
Besinlerin içindeki maddeleri merak etmek
99.
Satın alacağı bir malın maliyetini öğrenmek
100.
Astronomi ile ilgili kitaplar okumak
   
101. Türkiye'nin yer altı zenginliklerini araştırmak
102.
Araba modelleri ile ilgilenmek
103.
Arkadaşları için aktiviteler düzenlemek
104.
Yemek yemek için tarihi bir lokantaya gitmek
105.
İnsan ve evrenini yaradılışını düşünmek
106.
Sosyal olayları yorumlamaya çalışmak
107.
Gazete ve dergilerdeki politika yazılarını okumak
108.
Bilim müzesi gezmek
109.
Bir firmanın kar - zarar hesapları ile ilgilenmek
110.
Maket uçak yapmak
111. Bilim fuarlarını gezmek
112.
Modayı izlemek
113.
Bir konuda ayrıntılı bilgi toplamak
114.
Doğada gördüklerini resmetmeye çalışmak
115.
Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek
116.
Alışveriş yaparken pazarlık yapmak
117.
Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilmek
118.
Kaynak suları ile kaplıcaların faydalarını araştırmak
119.
Para harcarken ekonomik davranmak
120.
Uzun süre masa başında çalışmak
   
121. Deniz canlılarını araştırmak
122.
Kumaşlara desen ve renk vermek
123.
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak
124.
Çamurdan figürler yapmak
125.
Bir derste veya oturumda dinlediği konunun incelikleri hakkında soru sormak
126.
Yasalarla ilgili kitaplar okumak
127.
Genel kültür ansiklopedilerini okumak
128.
Kanserin tedavisini merak etmek
129.
Çevresinde düzenli biri olarak bilinmek
130.
Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek
131. Yer şekillerinin oluşumları ile ilgili bilgiler toplamak
132.
Bulduğu malzemeler ile yeni araçlar yapmak
133.
Oyunlarda lider olmak
134.
Evinin dekoruna önem vermek
135.
Duygu,düşünce ve gördüklerini abartılı biçimde aktarmak
136.
Politika ve politikacılarla ilgilenmek
137.
Yakın tarihe ait bilgileri araştırmak
138.
Kır gezilerinde şifalı bitkileri toplamak
139.
Güne programlı başlamak
140.
Bir işe başlamadan önce o işin genel programını ve planını yapmak
   
141. Hasta ve yaralı hayvanlara yardımcı olmak
142.
El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak
143.
Toplum önünde etkili konuşmak
144.
Anadolu'da yaşamış medeniyetler hakkında bilgi toplamak
145.
Farklı dinleri ve inançları araştırmak
146.
Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade etmek
147.
Ülkelerin siyasal tarihlerini araştırmak
148.
Yabancı dildeki isim ve kavramları hafızada tutabilmek
149.
Randevulara zamanında gitmek
150.
Bilimsel formüllülerle ilgilenmek
 
151. Ülkemizde nükleer santrallerin kurulmasına karşı çıkmak
152.
Araba,makine ve elektronik eşya modellerini çizmek,tasarlamak
153.
Bir konuda inceleme ve araştırma yaptıktan sonra karar vermek
154.
İnsan bedeninin özelliklerin incelemek
155.
Güzel konuşmaya özen göstermek
156.
Farklı ırkların ve yabancı dillerin nasıl oluştuğunu incelemek
157.
Yabancı filmleri alt yazısız izlemek
158.
Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak etmek
159.
İnsan ilişkilerinde nazik olmak
160.
Kullandığı cihazların fonksiyonlarını geliştirmek.


MESLEK GRUPLARI PUAN
Ziraat Müh., Orman Müh., Çevre Müh.,Su ürünleri Müh., Maden Müh., Meteoroloji Müh.,Jeoloji Müh., Coğrafya, Arkeoloji, Veterinerlik

Mimarlık,İç Mimarlık,Radyo - TV Teknisyenliği, Teknik Ressam, Teknik Öğretmenlikler, Diş Teknisyenliği, Makine Müh., Tekstil Müh.

Hukuk, Siyasal, İşletme, Yöneticilik

Fotoğraf, Sinema, Tiyatro, Folklor, Müzik, Resim, Heykeltraşlık, Spor, Mimarlık, Peyzaş Mimarlığı, Dekoratörlük, Arkeoloji, Sanat Tarihi
Edebiyat, Gazetecilik, İletişim, Öğretmenlik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İlahiyat

Psikoloji,Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Pazarlama, Kamu Yönetimi, Gazetecilik, Yazarlık, Halkla İlişkiler

Mütercimlik,Yabancı Dil Öğretmenliği, Filoloji, Turizm - Otelcilik, Uluslar Arası ilişkiler

Biyoloji, Kimya, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Veterinerlik

İktisat,Ekonomi,Maliye, Bankacılık, Maliye Müfettişliği, Kamu ve Özel Sektör Yöneticiliği, Muhasebe

Bilgisayar Müh., Elektrik - Elektronik Müh., İnşaat Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh., Metalürji Müh., Matematik, Fizik